June 1, 2017

PROJEKTY INWESTYCYJNE

PROJEKTY INWESTYCYJNE
Firma NOWY PROJEKT Grzegorz Pelczar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „EkoFosf – innowacyjny i ekologiczny środek chemiczny na cele akwarystyki na bazie odpadów”

Cel projektu: Wiodącym celem projektu jest wdrożenie do produkcji oraz wprowadzony na rynek akwarystycznego preparatu mineralnego, wytworzonego na bazie ubocznych produktów spalania oraz odpadów wytwarzanych w elektrowniach i cementowniach.

Planowane efekty: W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożony do produkcji oraz sprzedaży innowacyjny środek akwarystyczny Ekofosf, będącego źródłem rozpuszczalnych jonów (m.in. K, P) niezbędnych do utrzymania właściwej homeostazy ekosystemu wodnego.

Wartość projektu: 1 568 250,00 zł