ZAPYTANIE OFERTOWE 1.2/03/12/2017/NP

                         

ZAPYTANIE OFERTOWE 1.2/03/12/2017/NP

 

Zamawiający:
NOWY PROJEKT Grzegorz Pelczar
ul. Bronowicka 90, 30-091 Kraków
NIP: 7532177665
tel.: +48 695 967 994
e-mail.: recykling@nowyprojekt.pl
W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Recykling odpadów przemysłu cementowego źródłem soli potasowych” składanego w ramach Działania 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości.  Projekty Badawczo-Rozwojowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Zaprasza do składania ofert na dostawę elementów eksperymentalnego stanowiska badawczego wg podanej specyfikacji
termin składania ofert: 31 stycznia 2018 r. godz. 23:59

 

Szczegółowe warunki Zapytania Ofertowego określa załącznik do niniejszego ogłoszenia – Zapytanie ofertowe NP.
Oferty wraz z załącznikami należy składać na udostępnionych formularzach.

Zapytanie ofertowe 1.2/03/12/2017/NP

Zał. 1a zapytanie 1.2/03/12/2017/NP – Formularz oferty

Zał. 1b zapytanie 1.2/03/12/2017/NP – Wykaz kosztów jednostkowych

Zał. 2 zapytanie 1.2/03/12/2017/NP – Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej oferenta

Zał. 3 zapytanie 1.2/03/12/2017/NP – Oświadczenie o braku powiązań

Zał. 4 zapytanie 1.2/03/12/2017/NP – Specyfikacja techniczna