June 1, 2017

PROJEKTY B+R

Firma NOWY PROJEKT Grzegorz Pelczar realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Recykling odpadów przemysłu cementowego źródłem soli potasowych

Cel projektu: przeprowadzenie prac B+R, mających na celu opracowanie technologii przetwarzania pyłów z procesu bocznikowania na pełnowartościowe, przyjazne środowisku produkty mające zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Będą to przede wszystkim unikatowe sole potasowe, substytut kamienia wapiennego, syntetyczna kreda oraz sól drogowa.

Planowane efekty: wprowadzenie na rynek nowej ekoinnowacyjnej usługi InnoDust obejmującej zagospodarowanie pyłów, m.in. przez redukcję zawartości chloru, co umożliwi ich ponowne wykorzystanie w cementowni w procesie wypalania klinkieru oraz wdrożenie produktów w postaci oczyszczonego pyłu oraz wysokiej jakości soli mineralnych.

Wartość projektu: 4 959 718,82 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 2 746 634,12 zł